ظرفیت تولید سالانه

(سال/تن)

  • مظروف سازی 180،000
  • بشکه های فلزی 10،000 (1,000,000 عدد)

از جمله دستاورد های شرکت می توان به دریافت علامت استاندارد ملی ایران در سال 1395 و صادرات محصولات به بیش از 50 کشور دنیا اشاره نمود.

شروع بهره برداری سال 1392

  • میزان اشتغال زایی مستقیم 110 نفر
  • میزان اشتغال زایی غیر مستقیم 300 نفر